UKR

Договір оферта про надання послуг

Даний договір є публічним договором (далі за текстом - Договір) в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України. Всі терміни та визначення в даному Договорі використовуються у відповідності та і значенні, визначених в Угоді користувача. Всі послуги за даним Договором Користувачеві надає Адміністрація сайту
 1. Предмет договору

  1. За даним Договором Адміністрація сайту надає Користувачеві Платні послуги (далі за текстом - Послуги).
  2. Перелік послуг, їх вартість, тривалість і умови надання вказані в даному Договорі та додаткам до нього.
  3. Перелік Платних послуг та їх вартість розміщені за посиланням https://flagma.ua/uk/paidservices.
  4. Перелік Послуг та їх вартість може змінюватися за ініціативи Адміністрації сайту без узгодження з Користувачем.
  5. Користувач отримує Платні послуги в тому вигляді, в якому вони були оплачені, незалежно від того, яким чином Адміністрація сайту змінить(-ла) такі послуги або їх вартість після їх оплати.
 2. Права та обов'язки сторін

  1. Користувач має право вибирати будь-які Платні послуги з тих, які запропоновані Адміністрацією сайту.
  2. Користувач має право отримувати Платні послуги в тому вигляді, в якому вони були оплачені, незалежно від того, яким чином Адміністрація сайту змінить(-ла) такі послуги або їх вартість після їх оплати.
  3. Користувач зобов'язаний здійснити оплату за обрані Платні послуги вчасно і в повному обсязі.
  4. Користувач зобов'язаний підписати Акт надання послуг протягом 10 (десяти) робочих днів від дати його формування в системі Вчасно. За допомогою КЕП.
  5. Адміністрація сайту має право на свій розсуд встановлювати перелік Платних послуг, умови їх надання та вартість таких послуг.
  6. Адміністрація сайту зобов'язана забезпечити можливість отримати оплачені Послуги Користувачем.
 3. Вартість послуг і умови оплати

  1. Вартість послуг визначається Адміністрацією сайту за посиланням https://flagma.ua/uk/paidservices.
  2. Умови оплати: 100% передоплата банківською картою через інтегровану платіжну систему або згідно виставленого рахунку, протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту його виставлення.
  3. У випадку, якщо Користувач здійснив оплату рахунку в термін більший, ніж передбачено в п.3.2. даного Договору, Адміністрація сайту, на свій розсуд, має право або прийняти передоплату і приступити до надання послуг або відмовитися від надання послуг та повернути Користувачеві суму передоплати.
  4. Фактом надання Послуг визнається факт підключення до Платної послуги. У разі відсутності непередбачених технічних складнощів, про які Адміністрація сайту інформує Користувача за допомогою будь-яких каналів зв'язку, підключення Послуги здійснюється в день отримання Адміністрацією сайту оплати від Користувача.
  5. Факт надання Послуг підтверджується «Актом надання послуг» (далі по тексту - Акт), підписаним Сторонами протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання Послуг на суму отриманого платежу.
  6. Акт надання послуг знаходиться як в особистому кабінеті Користувача на Сайті, так і в системі документообігу Вчасно. У випадку незгоди з Актом Користувач зобов'язаний направити Адміністрації сайту мотивовану відмову від його підписання.
  7. У разі відсутності підписаного Користувачем Акта або надання мотивованої відмови від підписання Акту, Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, а Акт - підписаним Користувачем.
  8. Адміністрація сайту має право відмовити Користувачеві в наданні Акту в разі неповного виконання Користувачем зобов'язань за цим Договором.
  9. Загальні умови щодо повернення та неповернення коштів при ненаданні послуг регламентуються цим Договором.
  10. Грошові кошти повертаються на рахунок Користувача в Особистому кабінеті аккаунта за ненадані платні послуги в наступних випадках:
   1. При видаленні оголошення при модерації;
   2. В разі ненадання Адміністрацією послуги з технічних причин;
   3. При видаленні дубльованих облікових записів повернення здійснюється після звернення Користувача. Рішення про повернення приймається Адміністрацією.
  11. Грошові кошти не повертаються Користувачеві за ненадані платні послуги в наступних випадках:
   1. При розміщенні оголошень про заборонені товари, послуги, пропозиції, а також порушують Угоду (див. п. 4. 8 Угоди користувача);
   2. При блокуванні облікового запису (див. п. 4. 3, 4. 4 Угоди користувача);
   3. При самостійному видаленні Користувачем оголошення.
  12. При систематичних (два і більше разів) порушеннях умов даного Договору або Угоди Адміністрація має право не повертати кошти.
 4. Укладання, термін дії, зміна та припинення договору

  1. Даний Договір є укладеним (акцептованим) з моменту прийняття Користувачем умов цього Договору та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
  2. Оплата послуг є автоматичним свідченням підписання (акцепту) Договору оферти про надання послуг і позбавляє Користувача права посилатися на непідписання/неакцептування, нерозуміння і т.і. умов Договору оферти про надання послуг.
  3. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору. Вартість та умови оплачених Користувачем Послуг зміні не підлягають.
  4. Обидві сторони мають право на розірвання договору в односторонньому порядку.
  5. При розірванні договору з ініціативи Користувача вартість оплачених Послуги не повертається.
  6. У разі блокування Аккаунту Користувача відповідно до умов Угоди користувача, оплачені Користувачем кошти не повертаються.
 5. Відповідальність сторін та порядок вирішення суперечок

  1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
  2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.
  3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі збитки Користувача через збої в роботі сайту та інших систем, які інтегровані в роботу сайту (в тому числі, але не виключно, платіжні системи, система Вчасно).
  4. Всі спори та розбіжності вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, сторони мають право звернутися до суду відповідно до норм чинного законодавства.
 6. Інші умови

  1. Даний Договір підписується в електронному вигляді відповідно до норм чинного законодавства.
  2. Підтвердженням підписання Договору і згодою з його умовами є факт оплати послуг відповідно до умов даного Договору.
  3. Підписання даного Договору свідчить про те, що Користувач дає згоду на отримання системних та інших інформаційних повідомлень сайту, а також про те, що він ознайомлений з умовами даного Договору, Угодою користувача, Політикою використання cookies, Політикою конфіденційності, згоден з ними і зобов'язується їх виконувати.
  4. Акцепт цього Договору підтверджує, що інформація та документи, надані Користувачем, є вірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам Користувача.
  5. Користувач заявляє і гарантує, що має всі необхідні права та повноваження, необхідні для укладення даного Договору.
  6. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони керуються Угодою та чинним законодавством.
Вибрати розділ
×
Сайт Flagmа хоче показувати вам повідомлення.