ukr
Вибрати розділ
Кропивницький

Гербицид Гранстар ГОЛД ( Dupont )

Оновлено: 26 травня 2021, 19:36 ID: 11285896
4 072.50 грн/кілограм
Кропивницький, UA
на Флагма з 1 грудня 2017
Василь Васильович
менеджер по продажам

Опис

Гранстар Голд - гербіцид проти бур'янів у посівах зернових колосових

Досконалість без обмежень!

Двохкомпонентний післясходовий гербіцид проти бур'янів у посівах зернових колосових. Покращена ефективність та розширений спектр контролю бур’янів

Ключовi переваги:

- Покращена дія на однорічні проблемні бур’яни у посівах зернових колосових (в т. ч. підмаренник чіпкий) та більш ефективний контроль багаторічних дводольних бур’янів

- Не має обмежень в сівозміні

- Максимальна технологічна гнучкість

- Висока селективність до культури

Склад:

Діюча речовина: трибенурон-метил – 562,5 г/кг, тифенсульфурон-метил – 187,5 г/кг

Препаративна форма: водорозчинні гранули

Клас: сульфонілсечовини

Упаковка: пластикова банка 350 г

Норма використання: 15 – 35 г/га

Ме­ханізм дії Гран­стар ­Голд 75 ­в. г. – після­схо­ довий гер­бі­цид систем­ної ­дії, ­що ­має ­дві ­діючі речовини, ­які швидко (про­тя­гом 3-­х ­годин ­після внесен­ня) зупи­ня­ють ­поділ клі­тин чутли­вих ­видів бур’я­нів, ­у результа­ті ­чого ­ріст бур’я­нів бло­ кується, ­вони ­не конкуру­ють ­з куль­турою ­за елемен­ти живлен­ня, ­воду ­та світ­ло. Види­мі симпто­ми з’яв­ля­ють­ся ­через 5-8 ­днів, ­а ­повна заги­бель бур’янів ­настає ­через 10-25 ­днів. ­Тепла ­та воло­га пого­да підви­щує швид­кість ­дії гер­біциду, ­а про­ хо­лод­на ­та ­суха – уповільнює ­її.

Се­лек­тивність Гран­стар ­Голд 75 ­в. г. від­зна­ча­єть­ ся висо­кою селек­тив­ні­стю ­до куль­тур­ них ­рослин ­від ста­дії 2-3-­х лист­ків ­до ­появи пра­пор­це­во­го лист­ка, ­що дозво­ляє роз­кри­ти потен­ціал куль­тур­них ­рослин, отри­ма­ти при­бав­ку врожаю внас­лі­док усу­нен­ня кон­ку­рен­ції ­з ­боку бур’я­нів ­та застос­ува­ти гер­бі­цид впро­довж три­ва­лі­ шо­го ­часу. Гер­бі­цид ефек­тив­ний ­від тем­ пе­рату­ри +5°­С. Уникати заморозків.

Гранстар Голд 75 в. г. проти комплексу бур’янів Гран­стар ­Голд ­варто вико­ри­сто­ву­ва­ ти ­на ран­ніх ста­діях актив­но­го розвит­ ку бур’я­нів: 2-6 лист­ків ­у одно­річ­них ­та ста­дії розет­ки – почат­ку сте­блу­ван­ня ­у бага­то­річ­них ­видів, ­та ­коли бур’я­ни ­не пере­бу­ва­ють ­у ­стані стре­су. Гран­стар ­Голд ефек­тив­но кон­тро­лює під­ма­рен­ник чіп­кий (­до 4-­х ­кілець), лобо­ду ­білу, ­мак ­дикий, зіроч­ник серед­ній, ­види ромаш­ки, фіал­ку польо­ву, волош­ку ­синю, куче­ряв­ець ­софії ­та ­інші про­блем­ні бур’яни ­в посі­вах ­ярих ­та ози­мих зер­но­вих культур. Гран­стар ­Голд кон­тро­лює клю­чо­ві бага­то­річ­ні дво­доль­ні бур’я­ни ­у посі­вах зер­но­вих: ­осот роже­вий, ­осот жов­тий польо­вий, ­латук (моло­кан) татар­сь­кий, куль­ба­бу лікар­сь­ку, ­щавель горо­би­ний.

Спектр кон­тро­ль­о­ва­них бур’янів Зав­дя­ки вмі­сту 2-­х дію­чих речо­вин ­та ­нової фор­муля­ції (гомо­ген­ні гра­ну­ли), Гран­стар ­Голд 75 ­в. г. харак­те­ри­зу­ єть­ся ­більш широ­ким спек­тром ­дії ­та покра­ще­ною ефек­тив­ні­стю ­проти одно­ річ­них ­та багато­річ­них двос­ім’я­доль­ них бур’я­нів, ­в ­т. ч стій­ких ­до 2,4-­Д. Гран­стар ­Голд 75 ­в. г. ­має висо­ку ефек­тив­ність ­проти пада­ли­ці зви­чай­но­го соняш­ни­ку ­та ріпа­ку. ­Для кон­тро­лю пада­ли­ці толе­рант­но­го соняш­ни­ку (тех­но­ло­гія Expres­sSunТМ/ Екс­прес­СанТМ, ­а ­також соняш­ни­ку ­та ріпа­ ку, стій­ких ­до імідазолінонів), ­у посі­вах зер­но­вих ­слід вико­ри­сто­ву­ва­ти Гран­стар ­Голд 75 ­в. г. ­в ­нор­мі 15-20 ­г/га ­в наступ­ них бако­вих сумі­шах: з гербіцидами, що містять дикамбу

Найсвіжіша інформація знаходиться у власника оголошення.

Характеристики

Виробник
DuPont
,  Кропивницький, UA
на Флагма з 1 грудня 2017

Схожі оголошення

Гербицид Гранстар Голд 75
Ціна
208.45 $/кг
Гранстар Голд 75 в. г. - Послевсходовый гербицид системного действия, имеет две действующие вещества, которые быстро (в течение 3 -х часов после внесения) останавливают деление клеток чувствительных видов сорняков, в результате чего рост сорняков блокируется, они не конкурируют с культурой за...
+412 оголошень
11 сер 2021
Гербицид Гранстар Голд
Ціна
Ціна за запитом
Гербицид Гранстар Голд Купить Гранстар Голд Гранстар – гербицид с улучшенной эффективностью и расширенным спектром контроля сорняков. Характеристики препарата: Действующее вещество: трибенурон метил - 562,5 г/кг и тифенсульфурон метил - 187,5 г/кг Препаративная форма: водорастворимые...
+480 оголошень
25 бер 2019
Гербицид Гранстар Голд ( Dupont )
Ціна
150 $/кг
Гранстар® Голд - гербіцид проти бур'янів у посівах зернових колосових Досконалість без обмежень! Двохкомпонентний післясходовий гербіцид проти бур'янів у посівах зернових колосових. Покращена ефективність та розширений спектр контролю бур’янів Ключовi переваги: - Покращена дія на однорічні...
+28 оголошень
8 чер 2017
Показати ще
Кропивницький, UA
Працює на Флагма з 1 грудня 2017
Василь Васильович
менеджер по продажам
Контактна інформація
Василь Васильович
менеджер по продажам
За телефонами
Скажіть, що знайшли оголошення на Флагма
Правила безпеки: Не погоджуйтеся на передоплату, якщо не впевнені в надійності користувача.
Написати повідомлення
Вибрати розділ
×
Сайт Flagmа хоче показувати вам повідомлення.